Μαθησιακες Δυσκολιες

Τι είναι οι Μαθησιακές Δυσκολίες;

Οι «Μαθησιακές Δυσκολίες» είναι ένας όρος-ομπρέλα που αναφέρεται σε μία ανομοιογενή ομάδα διαταραχών, οι οποίες εκδηλώνονται με δυσκολίες στην κατάκτηση και χρήση της ακρόασης, της ομιλίας, της ανάγνωσης, της γραφής, του συλλογισμού και της μαθηματικής ικανότητας.

Προβλήματα συμπεριφοράς, στην κοινωνική αλληλεπίδραση, στον έλεγχο ή/και στην κοινωνική αντίληψη για παράδειγμα μπορεί να εκδηλώνονται επίσης σε παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες, ωστόσο δεν αποτελούν από μόνα τους τέτοιες.

Ποιο είναι το βασικό διαγνωστικό κριτήριο των Μαθησιακών Δυσκολιών;

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες γίνονται συνήθως εμφανής στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείο όταν το παιδί συναντά δυσκολίες στην προσπάθειά του να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μάθησης.  Το βασικότερο διαγνωστικό κριτήριο των Μαθησιακών Δυσκολιών λοιπόν είναι η απόκλιση ανάμεσα στο νοητικό δυναμικό του παιδιού και στη σχολική του επίδοση.

Ποιοι είναι οι 7 δημοφιλέστεροι Μύθοι για τις Μαθησιακές Δυσκολίες;

Μύθοι

Αντι-Μύθοι

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες δεν υπάρχουν στα αλήθεια και δεν συνιστούν ειδική εκπαιδευτική ανάγκη

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες δεν είναι δημιούργημα επιστημόνων. Αντίθετα, σύγχρονες έρευνες, υποδεικνύουν νευρολογικής φύσης διαφορές στην εγκεφαλική λειτουργία των ατόμων με Μαθησιακές Δυσκολίες

Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες έχουν χαμηλή νοημοσύνη

Εξ’ ορισμού οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες έχουν τουλάχιστον «φυσιολογική» νοημοσύνη, κάποιοι και υψηλότερη

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες εμφανίζονται ως αποτέλεσμα ανεπαρκούς διδασκαλίας

Η ακατάλληλη διδασκαλία δε μπορεί να προκαλέσει Μαθησιακές Δυσκολίες. Οι Μαθησιακές Δυσκολίες υπάρχουν εξαρχής με τη γέννηση του ατόμου. Η προσαρμοσμένη διδασκαλία ωστόσο μπορεί να διευκολύνει τη μάθηση και να αξιοποιήσει τις δυνατότητες του παιδιού

Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες δε μπορούν να μάθουν

Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες όχι μόνο μπορούν να μάθουν, αλλά μπορούν να φτάσουν και σε επίπεδο ακαδημαϊκών σπουδών, αρκεί να εκπαιδευτούν με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους

Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες είναι απλώς «τεμπέληδες»

 Συχνά, οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες προκειμένου να αποφύγουν μια νέα αποτυχία παραμένουν ανενεργοί, φαίνονται απρόθυμοι να συμμετάσχουν ή αργούν πολύ να ολοκληρώσουν μία εργασία. Συμπεριφορά που απέχει από αυτήν του «τεμπέλη»

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες θεραπεύονται ή/και ξεπερνιούνται με τον καιρό

 Οι Μαθησιακές Δυσκολίες αποτελούν μία μόνιμη συνθήκη, η ένταση και ο τρόπος που εκδηλώνονται μεταβάλλεται με τον χρόνο, αλλά δεν εξαφανίζονται

Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες αντιμετωπίζουν προβλήματα μόνο με τα μαθήματα

 Οι συνεχόμενες αποτυχίες στα μαθήματα που οφείλονται στις Μαθησιακές Δυσκολίες, επηρεάζουν τόσο την κοινωνική όσο και τη συναισθηματική ζωή των μαθητών