Δυσκολιες Μαθησης

Στη συγκεκριμένη ενότητα θα παρουσιάζονται διάφορα Σύνδρομα. Στόχος είναι η περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών του κάθε συνδρόμου ώστε η αναγνώριση τους από γονείς και εκπαιδευτικούς να τους κινητοποιήσει και να οδηγήσει Έγκαιρη Διάγνωση και Παρέμβαση.

Θα προτείνονται και Βασικές Αρχές Εκπαίδευσης. Και η αιτία για την οποία γίνεται λόγος για ‘αρχές παρέμβασης’ και όχι ‘πρόγραμμα παρέμβασης’ είναι η ανάγκη εξατομίκευσης, καθώς οι ανάγκες και οι δυνατότητες κάθε παιδιού διαφέρουν.

Για τον Ειδικό Παιδαγωγό στόχος δεν είναι η “ίαση” αλλά η Εκπαίδευση. Η διάγνωση λειτουργεί ως βέλος που εστιάζει στην πηγή των Δυσκολιών Μάθησης. Αξιολογώντας αυτές ακριβώς τις ανάγκες ο Ειδικός Παιδαγωγός θα εκπονήσει το Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης. Αναγκαία συνθήκη επιτυχίας του οποίου είναι η εγκαθίδρυση Σχέσης Εμπιστοσύνης (Empathy) ανάμεσα στο παιδί και τον εκπαιδευτικό.Και ίσως  η σχέση αυτή να είναι και ο σημαντικότερος παράγοντας Επιτυχίας κάθε προγράμματος. Το παιδί είναι ανάγκη να νιώσει ασφάλεια και αποδοχή μέσα στη σχέση, ώστε και την επιτυχία του να χαρεί και η αποτυχία να μην το φοβίσει.